Địa chỉ

52 Nguyễn Văn Cừ, Trang Hạ, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Điện thoại: + 84 2223 751751

Email: info@hunglonghotel.com

Hưng Long Hotel - 52 Nguyễn Văn Cừ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Địa chỉ: 52 Nguyễn Văn Cừ, Trang Hạ, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc NinhEmail :info@hunglonghotel.com
Phone :02223751751

Liên hệ